ایده کارافرینی در منزل

ایده کارافرینی در منزل

ایده کارافرینی در منزل روزانه بسیاری از کارآفرینان موفقیت‌های زیادی را پشت سر می‌گذارند و درآمدهای بسیار بالا را تجربه می‌کنند درحالی‌که ما فکر می‌کنیم برای شروع سرمایه‌های زیادی داشته‌اند یا افراد زیادی را استخدام کردند اما واقعیت این است که آن‌ها فقط یک ایده کارافرینی در منزل داشتند. شاید شما هم روزانه زمان‌های زیادی را…

تعریف کارآفرینی

تعریف کارآفرینی در سال 1398

تعریف کارآفرینی کلمه‌ی کارآفرینی از Entrepreneurship برگرفته‌شده است که به معنی خلق ارزش جدید چه به‌صورت مادی و چه به‌صورت معنوی می‌باشد و تعریف دیگری از آن فرآیند طراحی، راه‌اندازی و اجرای یک کسب‌وکار جدید که در بسیاری از موارد در شروع به‌صورت یک کسب‌وکار کوچک می‌باشد و کارآفرین کسی است که مدیریت کسب‌وکار جدیدی را باوجود…