کتاب 100 ایده بزرگ بازاریابی

کتاب 100 ایده بزرگ بازاریابی

کتاب 100 ایده بزرگ بازاریابی بسیاری از بازاریابان بزرگ دنیا گفته‌اند که یک بازاریاب موفق باید ذهن بازی داشته باشد تا بتواند در شرایط مختلف، از پس مشکلات برآید اما سؤالی که اینجا برای همه پیش می‌آید این است که چگونه؟ و من به شما می‌گویم با خواندن کتاب 100 ایده بزرگ بازاریابی!!! بسیاری از…