تجربه مشتری

تجربه مشتری را چگونه بهبود ببخشیم؟

تجربه مشتری تجربه مشتری یکی از عوامل افزایش فروش و بقا در بازار است زیرا مشتریان هسته اصلی همه مشاغل هستند. مشتریان می‌توانند در ایجاد مشاغل بیشتر به شما کمک کنند، تحقیقات نشان می‌دهد 77 درصد از مشتریان در صورت داشتن تجربه مثبت، شرکت یا فروشگاه را به دوستان خود معرفی می‌کنند  و دقیقاً به همین…