بازاریابی بیمه عمر

بازاریابی بیمه عمر

   بسیاری از بازاریابان بیمه عمر همیشه ناراحت هستند از اینکه بازاریابی بیمه عمر بسیار سخت می‌باشد. اما افراد بسیار زیادی هستند که روزانه رقم بالایی بیمه عمر می‌فروشند. مشکل کجاست؟ آیا فروختن بیمه عمر سخت است یا مشکل از ماست؟ ما همیشه با اشتباهاتی که انجام می‌دهیم باعث نفروختن بیمه عمر می‌شویم و به‌جای…