راه اندازی کسب و کار

راه اندازی کسب و کار موفق

راه اندازی کسب و کار روزانه افراد زیادی به فکر راه اندازی کسب و کار هستند و شروع می کنند اما تعداد کمی از آن‌ها موفق می‌شوند. ما همیشه کسب و کارهای موفق را دیده‌ایم پس فکر می‌کنیم همیشه کسب و کارها پس از راه‌اندازی موفق می‌شوند. اما واقعیت این است که درصد بسیارکمی از…